Ana Sayfa   |  Merkezimiz   |   Kadromuz   |   Hiperbarik Oksijen Tedavisi   |   İletişim
 
 
 
 
 
 

Hekim Rehberi

Karbon Monoksit İntoksikasyonu

Hidrokarbonların tam olmayan yanmaları sonucu CO ortaya çıkar. İntoksikasyondan en fazla etkilenen dokular serebral ve kardiyak dokulardır. Kardiyak hasarla COHb seviyesi korele olmakla birlikte nörolojik hasarda bu korelasyon yoktur. CO maruziyet süresinin artışıyla hipoksi dışında,  lipid peroksidasyonu oluştuğu ve bunun da nörolojik hasarı arttırdığı sanılmaktadır.
Tanıda COHb düzeyi bakılır ancak klinik açısından metabolik asidozun varlığı ağır CO yükünü daha iyi ifade eder.
Çocuklarda bilinç kaybı, pupiller fiks dilate olsa bile en az 1 HBO ile hastanın cevabı gözlenmelidir.

Hangi hastalarda HBOT?

COHb düzeyi %25’in üzerinde ise
Hasta gebeyse ve COHb düzeyi %20’nin üzerinde ise
İskemik kalp hastalığı öyküsü var ve COHb düzeyi %15’in üzerinde ise
İskemik göğüs ağrısı ve/veya EKG’de iskemi bulguları varsa
Metabolik asidoz varsa
Anormal psikometrik testler, konfüzyon, dezoryantasyon, kişilik değişiklikleri, letarji varsa
Bilinç kaybı hikayesi var ve nörolojik muayenesi anormal ise
Baş ağrısı, grip benzeri bulgular veya bayılma öyküsüyle gelip muayenesi normal olan hastalara 4-6 saat aralıksız %100 oksijen uygulamasına rağmen semptomlar düzelmiyorsa

Neden HBOT?

Bu tedaviyle oksijenin CO’ten ayrışması normal atmosferik şartlarda yapılan oksijen tedavisine göre çok daha hızla sağlanır ve hipoksi etkisi azalır. Aynı zamanda satıhta oksijen tedavisinden farklı olarak mitokondrial oksidatif süreç iyileşir, hasarlı mikrovasküler yapıya lökosit adezyonu ve lipid peroksidasyonu önlenir. Geç nöropsikiatrik sekellerin azaltılması açısından da HBOT’nin yararlılığı gösterilmiştir.

Ne zaman HBOT?

HBOT uygulaması maruziyetten sonraki ilk 6 saatte yapılan hastalarda başarı olasılığı daha yüksektir.

Ne kadar HBOT?

İlk HBOT sonrasında nörolojik defisiti devam eden hastalara 6-8 saat sonra tedavi tekrarlanır, daha sonra nörolojik olarak ilerleme olmayana kadar günde 1 veya 2 tedavi uygulanır. Genellikle 5 seans yeterlidir.