Ana Sayfa   |  Merkezimiz   |   Kadromuz   |   Hiperbarik Oksijen Tedavisi   |   İletişim
 
 
 
 
 
 

Hekim Rehberi

Klostridiyal Miyonekroz (Gazlı Gangren)

Gazlı gangren derin toksemi, yaygın ödem, ağır doku ölümü ve değişen derecelerde gaz üretimiyle karakterize akut, hızlı ilerleyen nonpyojenik invaziv kas enfeksiyonudur.
Gazlı gangren oluşumunda 2 şart gereklidir:
1. Klostridium sporlarının varlığı
2. Düşük oksijenasyonu olan ortam
Majör travmatik açık yaralarda %88’e kadar kontaminasyon olmasına rağmen gazlı gangren insidansı %1-2’dir.
Tedavinin en önemli aşaması cerrahidir. Çoğu vakada tanı yara eksplore edilirken konur. Kompartman sendromu bulguları varsa fasiotomi ve debridman öncelikli olarak
yapılmalıdır.
Antibiyoterapi, derin doku kültürünün alınması beklenmeden başlanmalıdır.

Neden HBOT?

HBOT ile  demarkasyon hattının erken dönemde belirlenmesi sağlanır, majör amputasyonlar önlenir. Dokuda oksijenasyonun arttırılması yoluyla elde edilen bakterisid etki, toksin üretimini baskılar.  İlk 24 saat içinde HBOT uygulanan vakalarda spesifik mortalite %15’ten %5’e, majör amputasyon oranı da %50’den %20’ye düşürülebilmektedir.

Ne zaman HBOT?

İlk 1 saat içinde yapılabilecekse öncelikle HBOT uygulanmalıdır. Bunun dışında öncelik cerrahiye ait olmak üzere  ilk 24 saat içinde  HBOT uygulanmalıdır.

Ne kadar HBOT?

İlk 24 saat 3-4 seans, daha sonra günde 2 seans olmak üzere genellikle toplam 5 günlük uygulama yeterlidir.