Ana Sayfa   |  Merkezimiz   |   Kadromuz   |   Hiperbarik Oksijen Tedavisi   |   İletişim
 
 
 
 
 
 

Hekim Rehberi

Yumuşak Dokunun Nekrotizan Enfeksiyonları

Nadir görülen ve çoğunlukla travma veya cerrahi sonrası yabancı cisimler çevresinde gelişen enfeksiyonlardır. Genellikle diabetes mellitus ve/veya vasküler yetmezliği olan hastalarda derin doku ve fasya boyunca ilerleyen, bazen kası da içine alan nekrozla karakterizedir. 

Hangi hastalarda HBOT?

Tüm nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlarında HBOT yararlı olabilmektedir. Ancak, bağışıklık, metabolik ya da dolaşım sorunu, ya da kas ve fasya gibi derin doku tutulumu olan hastalarda kullanımı önerilirken, genel olarak cerrahi ve antibiyotik tedavisinin yeterli olduğu durumlarda önerilmez.   

Neden HBOT?

Agresiv cerrahiyle birlikte, yapılan kontrollü çalışmaların toplamdaki karşılaştırmasına göre mortalite % 48’den %23 seviyesine kadar düşürülebilmekte, doku kaybı minimuma indirilmekte ve hastaneden çıktıktan sonra beklenen yaşam süresi artmaktadır.

Ne zaman HBOT?

Mortalite ve morbiditenin yüksek olduğu bilinen progressiv bakteriyel gangrende ve nonklostridial miyonekrozda vakit kaybedilmeden tedaviye eklenmelidir.        

Ne kadar HBOT?

HBOT uygulaması 2-2,5 ATA’da ilk günler günde 2 kez, hastanın durumu stabilize olduktan sonra günde 1 kez olmak üzere enfeksiyon kontrol edilene kadar sürdürülür. Hastalığın genel ilerleyişi ve hasta cevabının yavaş olması nedeniyle genellikle 30 gün tedavi gerekli olmaktadır.