Ana Sayfa   |  Merkezimiz   |   Kadromuz   |   Hiperbarik Oksijen Tedavisi   |   İletişim
 
 
 
 
 
 

Hekim Rehberi

Probem Yaralar

Normal yara iyileşmesi sürecinde yer alan enfeksiyon kontrolü, inflamasyon rezolüsyonu, bağ doku matriksinin rejenerasyonu, anjiogenez ve epitelizasyon basamakları perfüzyon ve oksijen varlığına kritik olarak bağlıdır. Bu grupta yer alan diyabetik ayak, venöz ülserler, arteriyel yetmezliğe bağlı yaralar vb. gibi patolojilerde persistan enfeksiyon, yetersiz perfüzyon ve hipoksi veya tekrarlayan travmalar söz konusudur. 
HBOT’nin en sık uygulandığı iyileşmeyen hipoksik yara örneği diyabetik ayaktır.  

Hangi hastalarda HBOT?

Diyabetik ayakta HBOT uygulanmasının aşağıdaki kriterlerin varlığında majör amputasyonu belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir ve tedavide ek olarak kesinlikle önerilir:

1. Tip 1 veya 2 diyabetli ve alt ekstremitede diyabete bağlı
2. Wagner sınıflamasına göre grade 3  veya daha ileri derecede yarası olan hastalarda
3. Vasküler anomalilerin düzeltilmesi, beslenme ve glukoz kontrolünün en iyi şekilde düzenlenmesi, debridman, nemli yara örtüsü kullanımı, ayağa binen yükün kaldırılması ve enfeksiyon tedavisinden oluşan standart yara tedavisinin 30 gün uygulanmasına rağmen cevap alınamaması

Venöz ülserlerde eşlik eden arteriyel yetmezlik durumu veya ödeme bağlı hipoksi varlığında cilt greftini desteklemek amacıyla uygulanabilir.
Bası yaralarında uygulanan cilt greft ve fleplerinde iskemi nedeniyle risk ortaya çıkması, ülserin radyonekroz sahasında gelişimi, ilerleyici nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu veya osteomyelit varlığı halinde HBOT uygulanabilir.
Arteriyel yetmezlik ülserlerinde anjioplasti veya cerrahi revaskülarizasyona rağmen yara iyileşmesi olmayan ya da hipoksisi devam eden vakalarda ve arter cerrahisine uygun olmayan vakalardaki yaralarda kullanılabilir.

Neden HBOT?

Diyabetik ayak hastalarında yapılan kontrollü çalışmalarda etkinliğin toplamda karşılaştırması halinde HBO alan gruplarda iyileşme oranı %77, almayan grupta %38 olarak bildirilmektedir.

Ne zaman HBOT?

Diyabetik ayakta standart tedaviye cevabın 1 ayda alınamaması halinde HBOT eklenmesi önerilmekle birlikte, periferik dolaşım yetmezliği ve osteomyelit varlığında prognozun kötü olması nedeniyle pratikte bu durumdaki hastalarda 1 ay beklenmeden ve yara komplike hale gelmeden HBOT desteği alınması tercih edilmelidir. 

Ne kadar HBOT?

Genellikle günde 2-2,5 ATA’da 1-2 seans olmak üzere uygulanır. Vakaya göre değişmekle birlikte 50 günlük tedavi genellikle yeterli olmaktadır.