Ana Sayfa   |  Merkezimiz   |   Kadromuz   |   Hiperbarik Oksijen Tedavisi   |   İletişim
 
 
 
 
 
 

Vaka Örnekleri - A.K.

59 yaşında 3 yıldır DM 6-7 aydır sol ayak Wagner 4 lezyon nedeniyle takipte iken minör amputasyon sonrasında başvurdu.

Anjiografide solda anterior ve posterior tibial arterler başlangıçta tıkalı, peroneal arter distale kadar dolmakta, distalde kollateral akım ile dorsalis pedis arterini doldurmakta idi.

Kültürde üreyen MSSA’ya yönelik amoksisilin klavulanat kullanıldı. Osteomiyelit şüphesi nedeniyle antibiyoterapi; ciproflosasin ve fusidat sodyum olarak değiştirildi. 50 seans sonunda minör amputasyon ve VAC önerildi .

Hasta kabul etmedi. Debridman yapıldı, HBO 25 seans daha uzatıldı ve banyolarda minimal debridman sürdürüldü

Toplam 75 seans tedavi şifayla sonlandı.