Ana Sayfa   |  Merkezimiz   |   Kadromuz   |   Hiperbarik Oksijen Tedavisi   |   İletişim
 
 
 
 
 
 

Vaka Örnekleri - Ş.Ç.

4-5 yaşında düşme hikayesi olan 47 yaşındaki hasta 4 yıl önce sağ omuz ağrısı nedeniyle yapılan biyopsisi sonucunda osteomyelit tanısı almış. Humerusa 2 kez debridman uygulanmış, 25 seans HBO almış, 20 ay antibiyotik almadığı dönemde akıntısı olmamış. Akıntının tekrar etmesi üzerine antibiyotikli zincir uygulanmış, akıntı devam etmiş ve debridman uygulanmış. 3 hafta yatırılarak teikoplanin tedavisi almış, akıntının kesilmemesi üzerine HBO tedavisi önerisiyle merkezimize başvurdu

Antibiyoterapisi devam ederken ateşleri oldu, HBO 20. seansta MR’da loküle koleksiyonlar ve kortikal kalınlaşma tespit edildi.

Debridman ve teikoplaninli boncuklar uygulandı, HBO 40. seansta tamamlandı, tedavide linezolide geçildi. Postoperatif 1. ayda ağrı ve ateş tekrarladı, tedaviye piperasilin-tazobaktam eklendi, HBO tedavisine tekrar başlandı.

20. seansta debridman ve antibiyotikli çimento uygulandı.

1 hafta sonra HBO’ya devam edildi, antibiyotikleri kesildi. Postoperatif 1. ayda şikayetleri tekrar başlayan hastanın anaerob, aerob (Tbc, brucella dahil) kültürlerde üreme olmadı, kaynamanın iyi olduğu tespit edildi.

Oral klindamisin başlandı, sekestr atıldı ve akıntı kesildi. HBO tedavisi toplam 80 seansta sonlandırıldı.

6 aydır antibiyotik almıyor ve herhangi bir şikayeti yok.